Нашите медицински дейности за България

Профилактика, диагноза и терапия са трите етапа, помагащи да се запази здравето на пациента. При съвременния мъж, тези три етапа от медицинската дейност намират приложение в андрологията. Андрологията, въпреки че е нова специалност в медицината, промени нейния облик, що се отнася до съвременното развитие на андрологичната патология. Промени чуството за недоверие в профилактиката, доказвайки че направените навреме изследвания на сексуалните проблеми, което досега се считаше за табу, предпазва от неприятни последици. По-нататак преминава в диагноза и извади на повърхността бологични фактори, които са причина за мъжката дисфункция. Показва съвсем ясно, че съвременните мъже, които имат проблеми в сексуалния живот, не са задължително психически болни. И накрая, преминава към лечение, давайки възможност с фармацевтични и хирургични методи да се разрешат проблемите, които до скоро са били в сферата на научната фантастика.International Andrology Institute е основан през 1990 година точно с тази цел - предлагане на правилна профилактика, диагноза и лечение на сексуалните проблеми мъжете. След повече от две десетилетия научна и практическа дейност, Институтът по Андрология (IAI) вече има зад гърба си над 30 000 успешни операции и осигурява професионално лечение за естетичен вид и функциониране на мъжките полови органи в седем дестинации по света. Андрологичният институт участва в разработване, развитие и подобряване на повечето от съвременните хирургични техники, които в момента се приемат за стандарт по целия свят. Основна цел в ежедневната дейност е благосъстоянието на пациентите като се предоставя оптимално и безпроблемно лечение.

Андрологичният институт разшири дейността си, създавайки в Пловдив нов Андрологичен център - в болница Медлайн, оборудван с високо технологични апарати за диагностика на андрологичните проблеми.

Основни медицински дейности на International Andrology Institute - IAI:

  • Профилактичен контрол
  • Диагноза и лечение на мъжката сексуална дисфункция
  • Диагноза и лечение на мъжкия стерилитет
  • Диагноза и лечение на урологичните заболявания
  • Пластична и протезна хирургия

Ще сме Ви благодарни, ако ни дадете възможност да се погрижим за личния ви проблем и да Ви осигурим най-модерното и професионално лечение.