Общоприети лечения на болестта на Пейрони

Общоприети методи за лечение на болестта на Пейрони

  • Хранителни добавки (напр. витамин Е)
  • Разнообразни лекарства
  • Инжектирани лекарства
  • Шокова терапия
  • Рентгеново-лъчева терапия на фиброзата

Съвременните медицински изследвания показват, че повечето от тези лечения нямат кой знае какъв ефект върху болестта. А освен това са много скъпи и на практика са безполезни. Някои лекарства и терапии (и по специално рентгеново-лъчевите) не предлагат особени ползи, а повече странични ефекти, които може да бъдат сериозни. Ако се прилага правилно, шоковата терапия поне облекчава болката. Обаче при по-неопитни ръце, такова лечение може да създаде дори нова фиброза или да навреди на още повече тъкан.

Ние не използваме нито един от тези методи, защото нито един от тях не е в състояние да отстрани фиброзата.

Общоприетите лечения трябва да се използват само през първите 6 месеца след появата на първоначалните симптоми. След това, когато вече няма надежда за бързо лечение и когато проблемът е значителен, може да се приложи хирургичното лечение.