Честота на заболяването на Пейрони

Болестта на Пейрони - Induratio Penis Plastica (IPP) е лечима болест. Тя най-често засяга мъжете на средна възраст между 40-60 години. Може обаче да се появи и при по-млади мъже.

Около 10% от всички мъже биват засегнати от тази болест.