Описание на оперативната интервенция за увеличаване на пениса

 

На първо място, важно е да се изясни, че мъжкият полов член може да бъде уголемен САМО с помощта на операция. Други техники включващи различни кремове, перорални медикаменти или други "пособия", които буквално заливат интернет пространството, списаният, медиите и други, не само не могат да осигурят решение, но дори могат да бъдат съпроводени от крайно нежелани резултати, като за някой от тях дори може да не е възможно да бъдат коригирани в послвдствие. Този факт, особено във връзка с неудобството от страна на много мъже да споделят за това, може да доведе до грешен избор и грешно решение.

В наши дни, хирургичната интервенция за коригиране размера на пениса, фалопластиката, представлява една сравнително лесна и безопасна операция, когато се извършва от опитни лекари, владеещи добре тези техники и когато са взети предвид всички показания и противопоказания. Тези операции имат като резултат повишаване дължината и обема на мъжкия полов член и са подходящи за мъже, принадлежащи към средностатистическите случай, но имат чувството, че "изостават" при съпоставянето с други мъже. При всички тези случаи операцията има повече естетичен, отколкото функционален резултат.

Важно е да се отбележи, че фалопластиката не представлява само и единствено една естетична операция. В медицината се среща терминът "истинска микрофалия". Става въпрос за мъже при които дължината на пениса не надвишава 7,5 см или 9 см, според други автори. При всички тези случаи половото сношение е трудно изпълнимо, но не е невъзможно.

Най-често извършваните фалопластики с естетична цел са:

Удължаването на пениса и Удебеляването на пениса, като тези две техники най-често се извършват едновременно.

И при двата случая периодът на възстановяване е кратък, а резултатите са трайни и поразителни!