Удебеляване на пенис

 

При процедурата за увеличаване периферията на пениса се използва мастна тъкан на самия пациент с цел - на място да се развие автоложна тъка. Тази техника в никакъв случай не трябва да се свързва с простото инжектиране на мастна тъкан, което се практикува често, особено от лекари, които нямат опит в тази област.

Удебеляването на пениса представлява най-трудната част, защото има много важни параметри, които трябва да бъдат взети предвид, така че да бъде постигнат добър и траен резултат.

Така например, ако лекар без нужния опит в тази област просто инжектира със спринцовка мастна тъкан под кожата на пениса, резултатът ще трае максимално до 6 месеца, докато организмът резорбира тази мастна тъкан. За постигане на траен във времето резултат са необходими от една страна специална техника и от друга голям опит от страна на хирурга, който ще приложи тази техника.

При техниката, която ние използваме, първоначално се аспирира витална мастна тъкан от вътрешната част на бедрото на пациента. В последствие тази мастна тъкан се обработва по специален начин и бива пречиствана преди внедряването й по специален начин под кожата на пениса. Всичко това се извършва така че да бъде осигурено, че в процеса на зарастване ще се образува гладка и хомогенна повърхност.

Доста често пациентите споделят своите опасения, че няма да се постигне надеждно повишаване диаметъра на пениса чрез използване на мастна тъкан от самия пациент. Всъщност тези опасения са свързани със слухове, достигнали до пациента или информация свързваща техниката с обратна резорбция на тази мастна тъкан от самия организъм. Именно поради тази причина считаме, че е много важно да подчертаем съществената разлика между техниката, която ние практикуваме и всъщност представлява развитие на автоложна мастна тъкан и обикновеното подкожно инжектиране на мастна тъкан.

За всички Вас, които се интересувате от по-подробна информация, можете да намерите такава в публикацията на Krupp + Rennekampff (“Plastic Surgery”, issue 3/2005), обект на които е рационалното използване на телесната подкожна мастна тъкан в процеса на удебеляване на пениса. Който твърди, че мастната тъкан, която е била внедрена от опитен специалист, може да бъде резорбирана, просто не познава съвременните хирургични методи.

Обичайно, увеличаването обема на пениса се извършва в комбинация с удължаване. При пациенти с нисък процент на подкожна мастна тъкан, като например спортистите, увеличаването на обема се извършва с използването на материал, който се нарича Macrolane, без това да указва отрицателно влияние на крайния резултат.

Можете да се обърнете към нас, ако имате въпроси относно подробностите за техниката.

По принцип не използваме техниките и материалите, които впоследсвие изброяваме, поради незадоволителния резултат и опасностите (страничните нежелани ефекти), които може да бъдат свързани с тях: изкуствена кожа или кожа от пациента, силикон и парафин.