• Слайдер 1
  • Слайдер 2
  • Слайдер 3

Информация за Международен институт по Андрология

Международният Андрологичен Институт е основан през 1990 година с цел - предлагане на качествена профилактика, диагноза и лечение на сексуалните проблеми мъжете. В нашия институт се прилага богатия опит, придобит от над 30 000 успешни операции, за да се осигури професионално лечение за естетичен вид и функциониране на мъжките полови органи в седем дестинации по света. Ние изиграхме основна роля в съвместното разработване, развитие и подобряване на повечето от съвременните хирургични техники, които в момента се приемат за стандарт по целия свят.

Андрологичният институт разшири дейността си, създавайки в Пловдив нов Андрологичен център - Клиника по Андрология в болница Медлайн, оборудван с високо технологични апарати за диагностика на андрологичните проблеми.

Основни дейности на International Andrology Institute - IAI:

  • Профилактичен контрол
  • Диагноза и лечение на мъжката сексуална дисфункция
  • Диагноза и лечение на мъжкия стерилитет
  • Диагноза и лечение на урологичните заболявания
  • Пластична и протезна хирургия

Международният институт по Андрология разполага с клиники за профилактика, диагноза и терапия на сексуалните проблеми на съвременния мъж, в Гърция, Германия, Испания и Обединените Aрабски Eмирства. Днес, IAI - International Andrology Institute работи и в България в сътрудничество с д-р Костас Константинидис и д-р Ангел Енчев.


Stacks Image 939

032 571 610, 0878 65 66 85
0878 90 60 90

Stacks Image 946

ул. Филип Македонски 37
Пловдив